komplexní rozvoj osobnosti

Motto: „Zkušenost je nejlepší učitel.“

 

Naše sebezkušenostní a zážitkové semináře nejsou cílem, nýbrž prostředkem. Cílem je, aby naši klienti objevili svůj růstový potenciál a uplatnili ho pro svůj osobnostní i profesní růst a rozvoj.

 

Semináře jsou vedeny metodou zážitkového učení. Využíváme jak indoorových, tak outdoorových aktivit. Při našich seminářích vycházíme  z dopředu dohodnutých  cílů vzdělávání a jednotlivé aktivity jsou prostředkem k jejich dosažení. Po ukončení programu vyhodnocujeme společně se zadavatelem míru dosažení jednotlivých cílů.

Tento způsob vzdělávání využívá možnosti vykročení z našeho běžného prostředí v práci, rodině, ve společnosti. Od první chvíle se účastníci ocitají v jiném prostředí, jsou motivováni k jiné vzájemné komunikaci, k odhození svých osobních „masek“ a vykročení za své obvyklé hranice. Zážitky a z nich odvozené zkušenosti si pak odnáší do svého běžného prostředí spolu s nabytým přesvědčením, že dokáží více a je dobré to zkoušet.

Na našich vzdělávacích seminářích se snažíme nabídnout jiný úhel pohledu a aktivně vnímat úhel pohledu druhých. Přemýšlet jinak, o nových věcech, o kterých jsme třeba ještě nikdy nepřemýšleli, snažit se své myšlenky formulovat a získané poznatky následně aplikovat. Důležitým prvkem je silné emocionální vtažení do průběhu jednotlivých aktivit, které zaručuje velkou podobnost a blízkost reálným situacím v běžném životě a podporuje přímý transfer získaných poznatků do osobního i profesního života.

Pro náš způsob vzdělávání je charakteristické, že jednotlivé zážitkové aktivity nejsou cílem, jsou pouze prostředkem na cestě k dohodnutým cílům programu. To je možné díky společným reflexím, které jsou nedílnou součástí jednotlivých aktivit. Program je veden zkušenými lektory s psychologickým vzděláním, sebezkušenostním výcvikem a praxí v používání zážitkové metody při práci s lidmi.

 

Vyhledávání

Kontakt

ŠERPA, o.s. Brno, Voříškova 39
Mgr. Petr Vaněk (předseda)
IČO: 22689290
+420 604 600 469