komplexní rozvoj osobnosti

Cíle našeho občanského sdružení jsou:

  • motivovat k osobnímu růstu, rozvíjet kreativitu a iniciativu, rozvíjet sociální a komunikační dovednosti,
  • aby naší klienti byli schopni co možná nejlépe využívat svoje schopnosti, dokázali vidět a využívat zdroje, které mají, které se jim nabízejí – jak vnitřní tak vnější,
  • aby byl náš klient otevřený k možnostem, které mu život přináší, byl schopen vnímat otázky, které mu klade jeho konkrétní  životní situace. Tato otevřenost je věcí životního vývoje, naším cílem je tak vlastně cesta v této otevřenosti.

„Lidské chování není určeno podmínkami, ve kterých člověk žije, ale rozhodnutími, které provede.“

V. E. Frankl

 

Šerpové doprovází své klienty na jejich dobrodružné cestě za odvážnými cíly. A proto my, jako šerpové, chápeme svoji roli jako doprovod našich klientů na jejich cestě za lepším porozuměním sobě i druhým.

    Jako šerpové – průvodci jsme rádi:

  • když se náš klient přibližuje k cíli, který si sám vybral,
  • když je schopen objevovat a využívat svůj vnitřní potenciál,
  • když prožívá co nejplněji každý okamžik své cesty,
  • když ho tato cesta baví a prožívá ji radostně.

Jsme inspirování existenciální filosofií a logoterapií V. E. Frankla. Osobnost člověka chápeme jako individuální jednotu třech dimenzí: tělesné, duševní a duchovní. Komplexním rozvojem osobnosti rozumíme tedy rozvoj právě těchto třech dimenzí člověka. V našich programech zařazujeme jak outdoorové tak indoorové aktivity. Skrze tyto aktivity a jejich následnou reflexi nabízíme našim klientům lepší porozumění a zaujetí optimálního vztahu k sobě i k druhým.     Snažíme se našim klientům nabídnout takovou strukturu, která jim pomáhá lépe se zorientovat ve svém aktuálním prožívání a to jim ve svém důsledku pomáhá také v hledání smyslu a cíle jejich konkrétní životní etapy.

V souladu s V. E. Franklem, který definuje člověka jako bytost, která se osvobozuje od toho, čím je určena, se zaměřujeme především na aktuální prožívání a budoucí cíle, které naši klienti chtějí dosáhnout.

Vyhledávání

Kontakt

ŠERPA, o.s. Brno, Voříškova 39
Mgr. Petr Vaněk (předseda)
IČO: 22689290
+420 604 600 469