komplexní rozvoj osobnosti

ŠERPA, o.s.
komplexní rozvoj osobnosti pro žáky, studenty, pedagogy a pracovníky v pomáhajících profesích

Jsme občanské sdružení, jehož posláním je napomáhat našim klientům ke komplexnímu rozvoji osobnosti a k získání potřebných mezilidských, profesních a sociálních dovedností. Napomáháme k tomu, aby naši klienti objevili své možnosti a silné stránky a začali je využívat ve svém osobním i profesním životě. Nabízíme osvědčené programy pro komplexní rozvoj osobnosti, ale ušijeme program i přímo na míru – vycházíme z dopředu dohodnutých cílů se zadavatelem.

   

Zaměřujeme se především na:

  • osobnostně – sociální rozvoj a výchovu pro žáky a studenty na všech stupních vzdělávání
  • týmový koučink, sebezkušenostní a vzdělávací semináře pro pracovníky pracující v pomáhajících profesích (především pro pedagogy, sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, pěstouny, pracovníky ve zdravotnictví a další)

 

„Zkušenost je nejlepší učitel“ - naše programy vedeme zážitkovou metodou, která umožňuje emocionální vtažení i přenos získaných zkušeností do běžného života.

Vyhledávání

Kontakt

ŠERPA, o.s. Brno, Voříškova 39
Mgr. Petr Vaněk (předseda)
IČO: 22689290
+420 604 600 469