komplexní rozvoj osobnosti

Programy specifické primární prevence pro žáky základních škol a studenty nižších ročníků víceletého gymnázia

24.11.2008 09:36

Cílem těchto vzdělávacích programů je předcházet rizikovým formám chování jako jsou vyčleňování jednotlivce z kolektivu, šikana, závislost na nelegálních látkách, intolerance a rasismus a to tím, že rozvíjíme u žáků a studentů vzájemnou toleranci, zdravé mezilidské vztahy, komunikaci, schopnost efektivně řešit konflikty. Vycházíme z předpokladu, že daleko účinnější je rozvíjet pozitivní formy chování, než muset řešit již pokročilé projevy a důsledky rizikového chování.

Kromě těchto osvědčených programů jsme schopni připravit na míru i další programy specifické primární prevence, které jsou zaměřeny na aktuální rizikové chování žáků a studentů.

Programy jsou celodenní, vždy pro jeden třídní kolektiv. Programy jsou vedeny výhradně formou moderované diskuze, skupinové práce a zážitkového učení. Lektor nepůsobí při tomto stylu práce jako expert, ale jako zprostředkovatel - nabízí studentům promyšlené aktivity, při kterých účastníci mají možnost si utvářet vlastní názor na danou problematiku a svoje zkušenosti sdílet s ostatními spolužáky.

 

Jsme stejní, jsme jiní!

program zaměřený na specifickou primární prevenci rasismu, xenofobie a neonacismu

cíle programu:

 • rozvoj tolerance k odlišnosti
 • prevence rasismu, xenofobie a neonacismu
 • bližší poznání menšin v České republice
 • práce s předsudkem – znát mechanismy fungování předsudku
 • poznat důsledky netolerancee, kdy žáci mají možnost sdílet vlastní názory a zkušenosti

 

Šikana – týká se to i mě?!

program zaměřený na specifickou primární prevenci násilí a šikanování

cíle programu: 

 • uvědomit si, že každý z nás může být oběť i agresor
 • znát mechanismus šikany
 • vědět jak se bránit a jak můžu účinně předcházet šikaně
 • skupinová práce s kolektivem třídy

 

Závislost je potvora!

program zaměřený na specifickou primární prevenci závislosti na cigaretách, alkoholu, nelegálních drogách a počítačových hrách

cíle programu: 

 • získat objektivní a pravdivé informace, nikoliv zastrašovat
 • přistupovat k žákům jako k zodpovědným lidem, kteří si sami volí svoji cestu
 • rozvoj adaptivních forem zvládání denních těžkostí a problémů

 

Konflikt – koření života.

program zaměřený na efektivní řešení konfliktů a rozvoj mezilidské tolerance

cíle programu:

 • pochopit cyklus konfliktu
 • poznat, že konflikt je nezbytná součást života
 • naučit se efektivně řešit konflikt

 

Vyhledávání

Kontakt

ŠERPA, o.s. Brno, Voříškova 39
Mgr. Petr Vaněk (předseda)
IČO: 22689290
+420 604 600 469