komplexní rozvoj osobnosti

Programy osobnostně-sociálního rozvoje pro žáky základní školy a studenty nižších ročníků víceletých gymnázií

01.01.2014 16:51

Cílem těchto vzdělávacích seminářů je osobnostně-sociální rozvoj žáků a studentů. Zaměřujeme se na téma přátelství a rozvíjení zdravých vrstevnických vztahů, rozvoj pozitivních vztahů mezi chlapci a děvčaty, schopnost vnímat životní překážky jako výzvu k dalšímu rozvoji, odpovědný a aktivní přístup k životu.

Kromě těchto osvědčených programů jsme schopni připravit na míru i další programy osobnostně-sociálního rozvoje, které jsou zaměřeny na aktuální téma žáků a studentů.

Programy jsou vedeny výhradně formou moderované diskuze, skupinové práce a zážitkového učení. Lektor nepůsobí při tomto stylu práce jako expert, ale jako zprostředkovatel - nabízí dětem promyšlené aktivity, při kterých děti mají možnost si utvářet vlastní názor na danou problematiku a svoje zkušenosti sdílet s ostatními spolužáky.

 

Kamarád do deště

program osobnostně sociálního rozvoje zaměřený na téma přátelství a rozvíjení zdravých vrstevnických vztahů.

cíle programu:

 • učení se vybraným technikám efektivní komunikace o problémech
 • prohloubení vzájemného poznání mezi žáky navzájem
 • zvýšení úrovně tolerance mezi žáky navzájem
 • rozvoj přátelských vztahů mezi žáky
 • rozvinutí kooperační schopnosti při práci ve skupinách

 

Láska a zamilovanost 

program osobnostně sociálního rozvoje zaměřený na rozvoj pozitivních vztahů mezi chlapci a děvčaty.

cíle programu:

 • rozvoj pozitivních vztahů mezi chlapci a děvčaty
 • poznání rozdílů v komunikaci chlapců a děvčat
 • vnímání rozdílů a vztahu mezi přátelstvím, zamilovaností a láskou
 • zamyšlení nad tím, jaké vlastnosti jsou pro mne důležité u životního partnera
 • zodpovědně přistupovat k navazování vztahů

 

Život jako výzva 

program osobnostně sociálního rozvoje zaměřený na schopnost vnímat životní překážky jako výzvu k dalšímu rozvoji.

cíle programu:

 • vnímat překážky jako výzvu k osobnímu růstu
 • umět překonat sám sebe v obyčejných denních situacích
 • umět problém proměnit v příležitost
 • rozvoj schopnosti řešit efektivně problémy
 • rozvoj odvahy být nedokonalý a volit nové cesty k řešení problémů

 

Před bránou života 

program osobnostně sociálního rozvoje zaměřený na rozvoj odpovědného a aktivního přístupu k životu.

cíle programu:

 • rozvoj osobního potenciálu
 • volba odvážného cíle a naplánování cesty k tomuto cíli
 • rozvoj aktivního a odpovědného přístupu k životu
 • rozvoj pozitivního a proaktivního způsobu myšlení
 • volba a urovnání životních hodnot

Vyhledávání

Kontakt

ŠERPA, o.s. Brno, Voříškova 39
Mgr. Petr Vaněk (předseda)
IČO: 22689290
+420 604 600 469