komplexní rozvoj osobnosti

Archiv článků

01.01.2014 16:51

Programy osobnostně-sociálního rozvoje pro žáky základní školy a studenty nižších ročníků víceletých gymnázií

Cílem těchto vzdělávacích seminářů je osobnostně-sociální rozvoj žáků a studentů. Zaměřujeme se na téma přátelství a rozvíjení zdravých vrstevnických vztahů, rozvoj pozitivních vztahů mezi chlapci a děvčaty, schopnost vnímat životní překážky jako výzvu k dalšímu rozvoji, odpovědný a aktivní...
24.11.2008 09:36

Programy specifické primární prevence pro žáky základních škol a studenty nižších ročníků víceletého gymnázia

Cílem těchto vzdělávacích programů je předcházet rizikovým formám chování jako jsou vyčleňování jednotlivce z kolektivu, šikana, závislost na nelegálních látkách, intolerance a rasismus a to tím, že rozvíjíme u žáků a studentů vzájemnou toleranci, zdravé mezilidské vztahy, komunikaci,...
24.03.2008 09:31

Témata seminářů pro studenty středních škol

Programy korespondují s průřezovým tématem osobnostní a sociální výchova a jsou zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí: sociální a personální, komunikativní, řešit problémy. Je možné je s úspěchem vřadit do ŠVP. Programy jsou zároveň zaměřené na rozvoj schopností, které jsou důležité...

Vyhledávání

Kontakt

ŠERPA, o.s. Brno, Voříškova 39
Mgr. Petr Vaněk (předseda)
IČO: 22689290
+420 604 600 469